COMPUTER WORLD

EXELL opracował oprogramowanie „Archiv@rius” 1.1, zgodne z ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, regulującą sposób gromadzenia i przechowywania archi-waliów. Program umożliwia korzystanie podczas archiwizowania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, pozwalającego firmom klasyfikować dokumenty wg polskich norm. Pozwala też też tworzyć dowolną liczbę stopni szczegółowości klasyfikacji. Aplikacja umożliwia automatyczny zapis wprowadzanych dokumentów na nośniku optycznym. Przypomina również o konieczności zniszczenia dokumentów po upływie usta-wowo określonego czasu. „Archiv@rius” stworzono przy użyciu Microsoft visual FoxPro( z dowolną bazą do-stępną przez ODBC, np. VFP, Ms SQL, Oracle).

(Artykuł z „COMPUTERWORLD Polska”16 Października 2000, nr indeksu 354988)

Menu Title