IT Partner

Exell sprzedaje nową wersję Archivariusa

Firma Exell rozpoczęła sprzedaż najnowszej wersji programu Archivarius przezna-czonego do archiwizacji dokumentów papierowych, elektronicznych, zapisów wideo i plików dźwiękowych. Najważniejszą funkcją nowej wersji jest zgodnoąć z jednolitym rzeczowym wykazem akt zawartym w Ustawie o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach. Ma to ułatwić katalogowanie oraz wyszukiwanie dokumentów.

Najważniejsze cechy nowej wersji programu:

  1. Rejestrowanie dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  2. Zaawansowane wyszukiwanie spraw i dokumentów według kluczy wskazanych przez użytkownika, m. in. daty wprowadzenia, tytułu sprawy, symbolu komórki organizacyjnej, słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika.
  3. Prowadzenie historii wypożyczeń, dzięki czemu wiadomo u kogo i od kiedy są dane akta.
  4. Kontrola nad zakresem dostępu do dokumentu pracowników przez m. in. ustalanie czasu dostępu do dokumentów grup użytkowników i pojedyńczych osób.
  5. Zabezpieczenie dokumentów przez automatyczną rejestrację ich zmian, dziennik zmian i dziennik dostępu do danych.
  6. Usprawnienie wypożyczania przez zastosowanie kodów kreskowych.
  7. Rozbudowany system raportów w tym m. in. wykaz spisów zdawczo-odbiorczych i wykaz udostępnionych akt oraz współpraca z innymi aplikacjami na platformie Windows (Word, Excel).

(artykuł z IT PARTNER nr. 6 z 9 października 2000)

Menu Title