PC KURIER

Firma Exell wprowadziła do sprzedaży wersję 1.1 programu do zarządzania archiwami Archiv@rius. Najważniejszą poprawką w stosunku do przedniej wersji programu jest korzystanie przy archiwizacji z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zapisanego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ustawa ta reguluje sposób gromadzenia i przechowywania archiwaliów. Wszystkie jednostki administracji państwowej, samorządowej, instytucje porządkowe i firmy muszą dysponować instrukcją kancelaryjną, omawiającą obieg dokumentów w firmie. Jej aneksem jest rzeczowy wykaz akt. Skorzystanie z jednolitego rzeczowego wykazu akt pozwala jednoznacznie klasyfikować dokumenty na podstawie polskich norm, co ułatwia ich wyszukiwanie i wymianę. Jednolity rzeczowy wykaz akt grupuje dokumenty, wykorzystując co najmniej cztery stopnie szczegółowości klasyfikacji. W Archiv@riusie można tworzyć dalsze stop-nie, dokładniej precyzujące rodzaj dokumentu. Zależy to jedynie od potrzeby firmy. System pozwala szybko ewidencjonować, wyszukiwać i udostępniać uprawnionym osobom różnorodne dokumenty stanowiące własność instytucji. Archiv@rius wspomaga katalogowanie informacji multimedialnej można w nim gromadzić akta, dokumenty w postaci elektronicznej, dokumenty zeskanowane, fotografie, filmy, i nagrania. Nadaje się zarówno do archiwizowania dokumentacji finansowej i technicznej, jak też map i planów. Wszystkie dane są po wprowadzeniu automatycznie zapisywane na nośniku optycznym. Program sam przypomina o konieczności zniszczenia dokumentów po upływie ustawowo określonego czasu. Archiv@rius został wykonany przy użyciu MS Visual FoxPro (z dowolną bazą dostępną przez ODBC, np. VFP, MS SQL, Oracle.).

(artykuł z PC kurier 21/2000 16 października 2000 r.)

Menu Title