Archiv@rius

Informacje ogólne

Ewidencjonowanie zasobów archiwalnych w systemie odbywa się poprzez zakładanie teczek (spraw) i umieszczanie w nich dokumentów wg odpowiednich kryteriów. Umożliwia to późniejsze łatwe wyszukiwanie wg : tytułu, daty, nr sprawy, czy prowadzącego sprawę. Dokumenty składowane w teczkach mogą być to np.: dołączone pliki utworzone przez inne aplikacje Windowsowe, dokumenty zeskanowane, bądź etykiety samych dokumentów. Teczki i dokumenty zdefiniowane są w systemie jako etykiety, do których mogą być dołączone pliki.

Funkcje programu

Ewidencjonowanie materiałów archiwalnych (kat."A") i niearchiwalnych (kat."B"), wśród nich:
 • piśmiennicze,
 • graficzne i graficzno-piśmiennicze,
 • audiowizualne,
 • zapisane na nośnikach elektronicznych

Segregowanie zasobów
archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w danym przedsiębiorstwie.
Rejestrowanie
jednostek archiwalnych zakwalifikowanych do brakowania oraz sporządzanie spisów materiałów już zniszczonych.
Udostępnianie dokumentów
wg przyznanych praw dostępu wraz z pełną ewidencją dokumentów wypożyczonych dla potrzeb komórek organizacyjnych instytucji i ewentualnych indywidualnych użytkowników. Z definicją grupy lub użytkownika związany jest czas udostępniania odpowiednich zasobów.
Możliwość przeszukiwania zasobów
wg różnorodnych kryteriów wyszukiwawczych oraz szybki dostęp do zgromadzonych danych, również w przypadku posiadania jedynie fragmentarycznych wiadomości o szukanym dokumencie. Przeszukiwanie np. wg:
 • Słów kluczowych
 • Tytułu
 • Autora
 • Daty wprowadzenia
 • Tytułu teczki
 • Symbolu komórki organizacyjnej
 • Wyszukiwanie mieszane ( wg kilku kryteriów )
Możliwość zamawiania wybranych pozycji. Tworzenie dowolnych typów raportów na podstawie istniejących pól opisów - w celach informacyjnych. W tym również możliwość dostosowania raportów do archiwalnych formularzy ewidencyjnych: (wzorów Pu-A-30, Pu-A-31, Pu-A-33a, Pu-A-33b, Pu-A-34 lub innych). Sporządzanie wydruków z wymienionych typów formularzy i raportów. Oznaczanie jednostek za pomocą kodów kreskowych. Wykorzystanie opcji skanowania dokumentów, w celu ich elektronicznego przechowywania. Przeglądanie opisów archiwalnych o dokumencie zawartych w bazie danych, a także przeglądanie obrazu poszczególnych zeskanowanych dokumentów. Możliwość zabezpieczenia dostępu do danych, określenia kryteriów ich modyfikcji oraz przeglądania. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania bazy danych o wielkości kilkuset tysięcy rekordów.
Wymagania systemowe System wymaga użycia odpowiedniej konfiguracji sprzętowej i systemowej. PC Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 9X, Windows NT, 150 MB HDD Platforma systemowa System wykonany został w architekturze klient - serwer, za pomocą narzędzia Visual FoxPro 5.0. Może korzystać z baz danych sterowników ODBC np. Oracle, MS SQL, Sybase.

Cennik

Wersja jednostanowiskowa
 • jedno stanowisko wersjiSTANDARD:
5 000,00 PLN + 22% VAT
 • jedno stanowisko wersji JRWA:
6 000,00 PLN + 22% VAT
 • jedno stanowisko wersji RSA:
8 500,00 PLN + 22% VAT
Wersja sieciowa
 • 3 stanowiska w sieci wersja STANDARD:
7 000,00 PLN + 22% VAT
 • 3 stanowiska w sieci wersja JRWA:
9 000,00 PLN + 22% VAT
 • 3 stanowiska w sieci wersja RSA:
12 000,00 PLN + 22% VAT
 • każde następne stanowisko sieciowe dowolnej wersji
1 000,00 PLN + 22% VAT
Moduły dodatkowe (dotyczy wersji STANDARD i JRWA)
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt do wersji STANDARD:
3 000,00 PLN + 22% VAT
 • Moduł szyfrujący / deszyfrujący do wersji STANDARD i JRWA:
10 000,00 PLN + 22% VAT
 • Moduł rejestracji zmian STANDARD i JRWA:
10 000,00 PLN + 22% VAT
dokumentacja użytkownika: 50,00 PLN + 7% VAT
nośnik z programem: 50,00 PLN + 22% VAT
Wersja STANDARD wersja standardowa oprogramowania, z możliwością 3 modyfikacji nazw pól, 3 raporty indywidualnie dostosowane do wymogów Klienta
Wersja JRWA wersja standard z dołączonym jednolitym rzeczowym wykazem akt charakterystycznym dla danej instytucji
Wersja RSA wersja JRWA z modułami rejestracji zmian i szyfrującym / deszyfrującym umożliwiającymi ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą
Zamów teraz!
Menu Title