Co-Liber

Informacje ogólne

Niezawodny, łatwy w obsłudze system biblioteczny „Co-Liber” zrealizowany został w 1988 r. w FoxBase, a aktualnie w języku C# na platformie .NET Framework 4 w oparciu o silnik baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2. Do chwili obecnej program jest rozbudowywany od prostego, wspomagającego pojedynczego użytkownika biblioteki do systemu zaawansowanego, prowadzącego szczegółową ewidencję pozycji zwartych i ciągłych, z wieloma funkcjami wspomagającymi prace bibliotekarzy.

„Co-Liber” powstał w ścisłej współpracy z bibliotekarzami i zgodnie ze standardem obsługi programów GUI. Usprawnienie prac biblioteki i zminimalizowanie czasu potrzebnego na ich realizację, w porównaniu z dotychczasowymi sposobami ewidencji opartymi na katalogach, kartotekach, księgach etc., to podstawowe atuty opracowanego systemu. Kompleksowa obsługa informatyczna biblioteki realizowana przez oferowany program odpowiada Polskim Normom i stwarza możliwość instalacji w komputerowych sieciach lokalnych, a na specjalne zamówienie funkcjonuje również pod nadzorem systemu operacyjnego UNIX.

Opis techniczny

Wyznaczone cele System realizuje poprzez następujące moduły:

 • ewidencja zasobów (książki, czasopisma, artykuły, materiały konferencyjne)
 • ewidencja wypożyczeń
 • ewidencja zamówień
 • ewidencja użytkowników
 • lista wyszukiwań w obszarze zasobów, użytkowników oraz wspomagające obliczenia statystyczne i finansowe
 • obsługa kodów kreskowych
 • dołączanie dowolnego rodzaju dokumentów do opisów bibliograficznych
 • pobieranie opisów bibliograficznych z zewnętrznych serwerów przy wykorzystaniu protokołu Z39.50
 • dowolne modyfikowanie słowników (np. autorów, słów kluczowych)
Oferowany system ułatwia przeszukiwanie zasobów oraz prowadzenie ewidencji (pozycje zwarte i ciągłe), ubytków, prenumerat, rejestracji wypożyczeń, obsługuje kartoteki użytkowników, pomaga w prowadzeniu obliczeń finansowych, ewidencji i rozliczeń zamówionych czasopism i książek. Istotną cechę Systemu stanowi elastyczność rozwiązań dostosowana do indywidualnych potrzeb biblioteki. Dzięki dodatkowemu modułowi konfiguracyjnemu użytkownik ma możliwość dokonania pewnej modyfikacji funkcji systemu, w dopuszczalnym zakresie.

Wersje systemu
Aktualnie oferujemy dwie wersje systemu bibliotecznego: wersja wielostanowiskowa pracująca w sieci LAN (np. zarządzanej przez Active Directory firmy Microsoft) oraz wersja jednostanowiskowa.

Wymagania sprzętowe
Minimalna konfiguracja sprzętowa:

 • stacja robocza: Windows 7 32bit, 1GB RAM, 60MB miejsca na dysku twardym, przeglądarka internetowa (jedna z): IE9+, Opera 21+, Firefox 29+, Chrome 34+, Edge 25+
 • serwer:

Cennik

Cena systemu w wersji STANDARD:
Stanowiska biblioteczne:
wersja jednostanowiskowa 2 500,00 PLN + 23% VAT
wersja sieciowa pierwsze 2 stanowiska 5 000,00 PLN + 23% VAT
wersja sieciowa pierwsze 3 stanowiska 6 000,00 PLN + 23% VAT
każde następne stanowisko w sieci 650,00 PLN + 23% VAT
Stanowiska katalogowe:
Katalog WebColiber (OPAC) licencja na serwer 2 000,00 PLN + 23% VAT
Informacje dodatkowe:
Instalacja systemu na serwerze użytkownika i zmiany wdrożeniowe rozliczane są wg stawki godzinowej 200,00/1godz. + 23% VAT
Cena systemu w wersji edukacyjnej:
Wersja edukacyjna: (dla szkół podstawowych i średnich) 1 stanowisko biblioteczne 600,00 PLN + 23% VAT
Katalog WebColiber (OPAC) licencja na serwer 150,00 PLN + 23% VAT
Zamów teraz!
Menu Title