Korespondencja

Korespondencja.
Automatyczna obsługa przesyłek wpływających, wychodzących, wydawanych na użytek wewnętrzny instytucji: rejestr, ewidencja, dekretacja, śledzenie obiegu, łączenie w sprawy, statystyka, obsługa poczty elektronicznej, faksów i skanowania. Umożliwia instalację zgodną z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. System dedykowany urzędom administracji państwowej i publicznej, bankom, centralom handlu zagranicznego, sądom, prokuraturom, średnim i dużym przedsiębiorstwom

Menu Title