Zarządzanie dokumentami

Informacje ogólne

Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji związanych tematycznie z zarządzaniem dokumentami i obiegiem informacji we wszystkich miejscach ich obsługi i przechowywania : w kancelariach, sekretariatach, archiwach, bibliotekach i innych komórkach organizacyjnych instytucji.
Cena:3500 zł
Długość licencji:2 lata
Okres serwisowania:2 Lata
Zamów teraz!

Nasze systemy

1. System zarządzania obiegiem informacji i dokumentami "KORESPONDENCJA"Obecnie dystrybuujemy system zarządzania dokumentami i obiegiem informacji Korespondencja firmy LB Systemy Informatyczne
Automatyczna obsługa przesyłek wpływających, wychodzących, wydawanych na użytek wewnętrzny instytucji: rejestr, ewidencja, dekretacja, śledzenie obiegu, łączenie w sprawy, statystyka, obsługa poczty elektronicznej, faksów i skanowania.
System dedykowany urzędom administracji państwowej i publicznej, bankom, centralom handlu zagranicznego, sądom, prokuraturom, średnim i dużym przedsiębiorstwom.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu tego typu oprogramowania.
Wdrożyliśmy je w następujących instytucjach:
Kancelaria Senatu RP, Urząd Służby Cywilnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Telefonia Cyfrowa Era GSM, Urzędy Gmin Warszawy: Targówek, Bielany, Ursynów, Urzędy Dzielnic Warszawy: Praga Północ i Praga Południe Gminy Warszawa Centrum, Zarząd Domów Komunalnych Warszawa Śródmieście, Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Zielonej Górze, PKO BP S.A. - Centrum Operacji Kartowych, Centrala PZU S.A. w Warszawie - w trakcie wdrożenia.

2. System zarządzania biblioteką "CO-LIBER"
Ewidencja zasobów (książki, czasopisma, artykuły, materiały konferencyjne), wypożyczeń, zamówień, użytkowników, zautomatyzowany katalog (OPAC), statystyka, kartoteki wydawców i dostawców. Skanowanie. System dedykowany bibliotekom każdego rodzaju o dowolnej wielkości księgozbioru oraz biurom rzeczników prasowych i agencjom reklamowym.
System powstał w 1988 r. Wykorzystywany jest przez biblioteki instytucji należących do różnych sektorów gospodarki.
Urzędy Centralne : Trybunał Konstytucyjny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i 16 Instytutów Polskich na terenie Europy, Urząd Służby Cywilnej.
Sektor finansowo - bankowy : Narodowy Bank Polski (centrala w Warszawie), PKO BP (centrala w Warszawie), Bank Śląski S.A. (centrala w Katowicach), BRE Bank S.A. (centrala w Warszawie), Bank Gospodarki Żywnościowej (centrala w Warszawie), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Sektor prawniczy : Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu, firmy prawniczo-konsultingowych np. Baker & McKenzie; Weil, Gotshal & Manges Sp. z o.o., Wardyński i Wspólnicy, M. Łaszczuk i Wspólnicy, Cameron McKenna , KPMG Audyt Polska Sp. z o.o.
Instytuty naukowe : Instytut Łączności, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - Falenty, Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Placówki edukacyjne : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i m. st. Warszawy, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie wraz z oddziałami w Krakowie i Legnicy, Zespół Szkól Zawodowych w Żarkach, Zespół Szkół Budowlano - Mechanicznych w Tychach, Zespół Szkół Budowlach w Oświęcimiu, Zespół Szkół Zawodowych w Mysłowicach, Gimnazjum nr 152 w Warszawie, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
oraz m.in. : Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa- Warszawa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wydawnictwo Murator - Warszawa, Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr -Warszawa, Geofizyka Toruń Sp. z o.o.,

3. System zarządzania pracą archiwum "Archiv@rius"
Ewidencja, klasyfikacja i archiwizacja dokumentów / akt zgodna z obowiązującymi przepisami archiwistycznymi. Automatyzacja procesu przeszukiwania, wypożyczania oraz zwrotu wypożyczonych akt. System wykorzystuje kody kreskowe, skanowanie. Umożliwia instalację zgodną z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Wykorzystywany jest przez archiwa następujących instytucji:
KPMG AUDYT POLSKA Sp. z o.o., PKO Bank Polski S.A. Centrum Operacji Kartowych, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Polskie Radio S.A. (w trakcie wdrożenia), Maw Telecom INTL. S.A., Urząd Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa – Centrum, Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa – Centrum, Kancelaria Senatu RP - w trakcie wdrożenia.

4. System ewidencji i rozliczeń "EZIR"
Ewidencja zamówień na książki, czasopisma i in. wydania, katalogowanie, grupy adresatów, rejestracja faktur i płatności, listy tytułów wydań, wydawców, dostawców, zamawiających.
Wykorzystywany przez : Bibliotekę NBP, Instytut Łączności, Instytut Maszyn Matematycznych.

5. System obsługi biura listów
Wspomaganie obsługi działu listów w biurze informacji i dokumentacji. Gromadzenie informacji, prowadzenie spraw, ekspertyzy na temat danej sprawy. Wykonano analizę i projekt na zamówienie Senatu RP.
Menu Title