Zarządzanie przedsiębiorstwem

System kontroli realizacji budżetu.Użytkowany przez Biuro Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków. System klasy MRP II.

W latach 1994 – 1997, jako integralna część firmy Exell, uczestniczyliśmy jako podwykonawca w pracach programistycznych i wdrożeniach systemu do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem KOF, firmy Decsoft Sp. z o.o. W skład systemu wchodzą nastepujące zintegrowane moduły: system F/K, Gospodarka Magazynowa, Œrodki Trwałe, System Kadrowo-Płacowy, Delegacje Zagraniczne, Kasa walutowa, Faktury Eksportowe, Importowe, SAD.Wśród przedsiębiorstw, w których Exell wdrażał system KOF znajdują się :

Elektrim S.A.
Minex S.A.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Kopex S.A.
Aplikacja z grupy systemów informowania kierownictwa

System Oceny Jakości Usług, System Zliczania Przesyłek, System Oceny Liczby Przesyłek wykonane dla Poczty Polskiej.
Aplikacja własna zrealizowana w kompleksowym projekcie prowadzonym przez Gemini Bossard Consultans S.A. Systemy te pracują w sieci rozległej WAN. Motorem bazodanowym jest Oracle 8.0, klient zrealizowany w MS VFP v.5.0.

Cena:3500 zł
Długość licencji:2 lata
Okres serwisowania:2 Lata
Zamów teraz!
Menu Title